Autor(en)
Vrsalović, Mislav; Vrsalović Presečki, Ana
Titel
Srčani troponini pretkazuju bolničku smrtnost u bolesnika s akutnom disekcijom aorte tipa A: meta-analiza prilagođenih omjera izgleda
Teil von
  • Acta clinica Croatica (Tisak), 2021-03-01, Vol.60. (1.), p.115
Ort / Verlag
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Links zum Volltext
Quelle
Free Medical Journals
Beschreibungen
Akutna disekcija aorte (AD) predstavlja životno ugrožavajuće hitno stanje koje zahtijeva ranu dijagnozu i liječenje. Do sada nije istraživana uloga srčanog troponina kao nezavisnog prognostičkog biljega u bolesnika s AD tipa A. Sustavno su pretražene baze podataka Medline i Scopus s ciljem pronalaska opservacijskih kohortnih studija objavljenih do siječnja 2020. godine, koje su uspoređivale bolničku smrtnost bolesnika s tipom A AD u ovisnosti o povišenim vrijednostima troponina u trenutku prijma. U istraživanje su uključene četiri studije s ukupno 412 bolesnika (medijan dobi 59 godina, 65% muškaraca). Ukupno su tijekom hospitalizacije umrla 124 (30%) bolesnika, od kojih je 73% podvrgnuto kirurškom liječenju. Povišene vrijednosti srčanih troponina (39,6% bolesnika) bile su nezavisno povezane s povišenim rizikom kratkoročne smrtnosti (prilagođeni omjer izgleda 1,26; 95% interval pouzdanosti 1,08-1,47), uz nisku heterogenost među uključenim istraživanjima (I2=29,81%). Povišene vrijednosti troponina u trenutku prijma nezavisno su povezane s povišenom bolničkom smrtnošću u bolesnika s AD tipa A.
Format
Sprache(n)
hrv, Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0353-9466
ISSN: 1333-9451
DOI: 10.20471/acc.2021.60.01.16
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Aortic dissection, Disekcija aorte, Meta-analiza, Meta-analysis, Mortality, Smrtnost, Troponin
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft