Autor(en)
Nebojša Stojčić
Titel
UČINCI PANDEMIJE COVID-19 NA IZVOZNU KONKURENTNOST PODUZEĆA PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Teil von
  • Ekonomska misao i praksa, 2020-07-01, Vol.29 (2), p.347-365
Ort / Verlag
Dubrovnik: University of Dubrovnik
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Cilj je rada istražiti utjecaj pandemije COVID-19 na promjene u izvoznoj konkurentnosti poduzeća iz preraðivačke industrije u Hrvatskoj. Analiza se temelji na podacima o ponašanju poduzeća u razdoblju nakon prvog vala pandemije COVID-19 prikupljenima od strane Svjetske banke tijekom kolovoza i rujna 2020. i javno objavljenima početkom listopada 2020. Rezultati istraživanja ukazuju kako je vjerojatnost pada izvoznih prihoda niža meðu poduzećima koja su probleme s likvidnošću riješila kapitalnim financiranjem, odgaðanjem plaćanja dobavljačima i radnicima te s pomoću državnih potpora. Nije pronaðen statistički značajan utjecaj oslobaðanja od fiskalnih nameta, javnih subvencija plaća i zajmova komercijalnih banaka. Tvrtke s višom razinom otpornosti na vanjske poremećaje imaju manju vjerojatnost pada izvoznih prihoda. Utjecaj uvoðenja ili pojačanja online prodaje na izvozne prihode negativan je. Rezultati istraživanja mogu poslužiti za oblikovanje ekonomskih politika u slučajevima sličnih poremećaja u budućnosti.
Format
Sprache(n)
Englisch, hrv
Identifikator(en)
ISSN: 1330-1039
ISSN: 1848-963X
DOI: 10.17818/EMIP/2020/2.2
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Competition, COVID-19, Equity financing, Exports, Hrvatska, izvoz, Manufacturing, Pandemics, prerađivačka industrija
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft