Autor(en)
Krivačić, Dubravka
Titel
Uključenost dionika u proces izvještavanja o održivosti
Teil von
  • Socijalna ekologija, 2020, Vol.29 (2), p.227-243
Ort / Verlag
Zagreb: Hrvatsko sociolosko drustvo (Croatian Sociological Association)
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Usmjerenost poslovnih subjekata održivom razvoju rezultirala je povećanjem potražnje njihovih dionika za objavljivanjem izvještaja o održivosti. Izvještaje o održivosti smatra se odgovornom poslovnom praksom koja eksternim i internim dionicima osigurava potrebne financijske i nefinancijske informacije. Putem izvještaja o održivosti poslovni subjekti dionicima omogućuju sagledavanje njihove učinkovitosti u rješavanju problema održivosti, a ujedno i lakšu procjenu koristi i izazova s kojima se oni u tom procesu susreću. Suvremeni trendovi podrazumijevaju uključivanje dionika u održivo poslovanje sa svrhom postizanja usuglašenosti ciljeva održivosti. Uključenost dionika u poslovne procese postaje jedan od osnovnih mehanizama odgovornosti, s obzirom da očekuje od poslovnih subjekata angažiranje dionika u utvrđivanje, razumijevanje i rješavanje problema održivosti te izvještavanje o odlukama, poduzetim akcijama i ostvarenim učincima. Uključenost dionika, odnosno razvoj odnosa s dionicima, elementi procesa uključivanja dionika, kao i pristupi uključivanja dionika u proces pripreme informacija o održivosti predmet su ovoga rada. Temeljni je cilj rada, kroz pregled dosadašnjih spoznaja o razvoju, koristima i povezanosti izvještavanja o održivosti i uključenosti dionika te kroz analizu procesa uključivanja dionika, ukazati na potrebu primjene sustavnog pristupa uključivanja dionika te potaknuti raspravu i daljnja istraživanja značaja uključivanja dionika u proces izvještavanja o održivosti.
Format
Sprache(n)
Englisch, hrv, Deutsch
Identifikator(en)
ISSN: 1330-0113
ISSN: 1849-0360
DOI: 10.17234/SocEkol.29.2.4

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft