Autor(en)
Geiger Zeman, Marija; Zeman, Zdenko
Titel
Zašto bih izgledala mlađe?: žene, starenje i svakodnevne prakse upravljanja tijelom
Teil von
  • Narodna umjetnost, 2019-12-30, Vol.56 (2), p.75-99
Ort / Verlag
Institut za etnologiju i folkloristiku
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Ljudsko tijelo je uronjeno u mrežu kompleksnih normi, očekivanja, pravila i izvedbi. Ono je svojevrstan “medij kulture” (Bordo 2003: 165) i sjecište individualnog i socijalnog (Gimlin 2002). Tijelo je i sredstvo osobnog izražavanja u svakodnevnom životu. Rod je jedna od krucijalnih kategorija za razumijevanje tijela. Analize tijela iz rodne perspektive pokazuju kako se kreira i prezentira orodnjeno (feminino ili maskulino) tijelo. Postoji diskrepancija između drugovalnih i trećevalnih feminističkih interpretacija različitih praksi uljepšavanja i proizvodnje normativnog femininog tijela. U radu se kategorija roda isprepliće s kategorijom dobi pri čemu su u fokusu analize iskustva i interpretacija vlastitih tijela iz pozicije starijih žena. Intervjui su provedeni sa starijim ženama, rezidenticama četiri doma za starije osobe u Zagrebu i Splitu. U fokusu analize je njihova percepcija vlastitog tijela i fizičkog izgleda, svakodnevne prakse održavanja funkcionalnosti tijela, svakodnevne prakse uljepšavanja te interpretacije recentnih dominantnih standarda ljepote. The human body is immersed in a network of complex norms, expectations, rules and performances. It is a kind of “a medium of culture” (Bordo 2003: 165) and the intersection of the individual and the social (Gimlin 2002). The body is also a means of personal expression in everyday life. Gender is one of the crucial categories for understanding the body. Analyzing the body from the gender perspective shows how the gendered body is created and presented. There is a discrepancy between the second-wave and third-wave feminist interpretations of the various beautifying practices and the production of the normative feminine body. In this article, the category of gender is intertwined with the category of age, focusing on the analysis of experiences and interpretations of their own bodies from the position of older women. Interviews were conducted with older women, residents of four homes for older persons in Zagreb and Split. The analysis focuses on the self-perception of their own body and physical appearance, everyday practices of maintaining body functionalities, everyday practices of beautification and interpretations of recent dominant beauty standards.
Format
Sprache(n)
Englisch, hrv
Identifikator(en)
ISSN: 1848-865X
ISSN: 0547-2504
ISSN: 1848-865X
DOI: 10.15176/vol56no204

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft