Autor(en)
Jasna Šulentić Begić; Amir Begić; Ivona Kir
Titel
Slobodno vrijeme i glazba: izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnosti učenika u gradu i predgrađu
Teil von
  • Revija za sociologiju, 2021-01-01, Vol.51 (2), p.203-230
Ort / Verlag
Hrvatsko sociološko društvo
Links zum Volltext
Quelle
DOAJ Directory of Open Access Journals
Beschreibungen
Učenicima osnovne škole nude se različite glazbene aktivnosti, kako u okviru školske ustanove (izvannastavne aktivnosti), tako i izvan nje (izvanškolske aktivnosti), a uključenost osnovnoškolaca u spomenute aktivnosti ovisi o raznolikim čimbenicima. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom 2018. godine i koje je obuhvatilo 510 ispitanika. Istraživanje je provedeno postupkom anketiranja na prigodnom uzorku u dvjema općeobrazovnim osnovnim školama Osječko-baranjske županije, tj. anketirani su učenici od četvrtog do osmog razreda jedne prigradske i jedne gradske škole. Cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj su mjeri izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnosti zastupljene među učenicima i utječu li lokacija škole, spol, razred učenika i (ne)bavljenje glazbom njihovih roditelja na pohađanje glazbenih aktivnosti. Rezultati istraživanja pokazali su kako je polaženje tih aktivnosti podjednako zastupljeno kod učenika u predgrađu i gradu. Također, utvrđeno je kako spomenute aktivnosti pohađa znatno veći broj djevojčica u odnosu na dječake. Izvanškolske glazbene aktivnosti u većoj mjeri polaze učenici četvrtih, petih i šestih razreda, negoli sedmih i osmih. Ujedno, utvrđeno je kako učenici, čiji se roditelji bave glazbom, u značajnoj mjeri polaze glazbene aktivnosti. Sveukupno, rezultati ovog istraživanja pokazali su nedovoljnu zastupljenost izvannastavnih i izvanškolskih glazbenih aktivnosti među populacijiom učenika od čevrtog do osmog razreda osnovne škole. Brojnija ponuda glazbenih aktivnosti i snažnije animiranje učenika za uključivanje u iste nužni su jer su istraživanja pokazala brojne dobrobiti bavljenja glazbom, poput poboljšanja ponašanja, školskih postignuća, društvenih vještina, pamćenja, kreativnosti, kognitivnih vještina i cjelokupnoga osobnog razvoja.
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0350-154X
ISSN: 1846-7954

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft