Autor(en)
Šušnjar, Andrea; Vukasović-Rogač, Sanja
Titel
Audiovizualna građa u narodnim knjižnicama: izgradnja i razvoj glazbenih i audiovizualnih odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba
Teil von
  • Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2021-01-29, Vol.63 (1-2), p.595-613
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Cilj/svrha. Tijekom dugogodišnje prakse u radu glazbenih i audiovizualnih odjela i zbirki u mreži Knjižnica grada Zagreba (KGZ) nastale su brojne specifične aktivnosti i usluge koje one pružaju svojim korisnicima. Cilj ovoga rada je utvrditi i prikazati temelje izgradnje i razvoja tih odjela i zbirki (opće odredbe, organizaciju, kriterije i smjernice za nabavu) koji su rezultirali njihovim uspješnim djelovanjem unutar knjižnice, ali i uspješnom koordinacijom takvih odjela u mreži knjižnica. Pristup/metodologija. Osim povijesnog aspekta pristupa, poput navođenja godina osnutka pojedinog odjela, u radu su prikupljeni podaci o svim lokacijama audiovizualnih odjela i zbirki kao i podaci o veličini njihovih fondova u mreži KGZ-a. Razmatrani su i statistički podaci o članstvu, stanju i godišnjoj cirkulaciji fonda, te nabavi i posudbi audiovizualne građe. Rezultati. Izgradnja i razvoj audiovizualnih odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba koje su jedinstvena institucija, ali s različitim lokalnim potrebama, počiva na konceptu koordinacije, umjesto centralizacije. Razmjena podataka, iskustava i ideja, opća i specifična znanja svakog voditelja zbirke rezultiraju stalnim napretkom u razvoju osobnih kompetencija i unaprjeđuju zajedničke kompetencije. Zalaganjem za promicanjem, istraživanjem, podučavanjem i učenjem glazbe i drugih sadržaja uz pomoć knjižničnih usluga nastoji se korisnicima omogućiti lako i učinkovito pronalaženje odgovora i rješenja na njihove upite i potrebe. Cjeloviti pristup u kojem svi sudionici doprinose zajedničkom radu i napretku donosi uspješnu koordinaciju u poslovanju i posljedično stvara kvalitetan i sveobuhvatan fond audiovizualne građe u mreži Knjižnica grada Zagreba te se može primijeniti kao model uspješnog razvoja takvih odjela i u drugim sredinama. Originalnost/vrijednost. Razvojem i održavanjem audiovizualnih zbirki, međusobnom suradnjom i nadogradnjom unutar, ali i izvan mreže KGZ-a, teži se ne samo trajnom očuvanju vrijednih glazbenih i drugih sadržaja već i poboljšanju metoda pristupa glazbenim i drugim sadržajima na zadovoljstvo korisnika i djelatnika. U radu se navode temeljna načela razvoja ovih zbirki u Knjižnicama grada Zagreba kao model koji može poslužiti za razvoj audiovizualnih zbirki i u drugim narodnim knjižnicama. Purpose. For many decades, the Zagreb City Library network have offered numerous specific activities and services to their users in the music and audiovisual departments and collections. The aim of this paper is to identify and present the development path of the departments and collections (general regulations, organisation, criteria and guidelines for acquisition) that have led to the successful functioning of audiovisual departments and collections as parts of a library, but also as parts of the library network. The goal is also to ensure the availability of information for a wide range of users by continuously updating websites, and the implementation of other network resources for the purpose of improving the library services. Approach/methodology. In this paper, in addition to the historical overview (stating the year when each department was founded), the other data have been collected for all locations of audiovisual departments and collections, as well as the data on the size of their holdings within the Zagreb City Library’s network. The statistics on the membership, the annual circulation and the current size of the library holdings, and the acquisition and borrowing of the audiovisual materials were also considered. Findings. The Zagreb City Library functions as one institution that includes a network of libraries, but the organization and development of audiovisual departments and collections have been adapted to the various local needs and are based on the concept of coordination rather than centralization. The head librarians of the collections develop their personal and common competences through the exchange of data, experiences, and ideas, and thus improve their own and other librarians’ knowledge. By promoting, researching, teaching and learning music and other entertainment content through library services, we enable our users to find answers and solutions for their inquiries and needs. Such an integrated approach where all participants contribute to the common progress and development leads to a successful business coordination, and, as a result, a high quality and comprehensive collections of audiovisual materials have been built in the Zagreb City Library network. This concept can be applied as a successful model of development for audiovisual departments and collections in other libraries. Originality/value. With the development and maintenance of audiovisual collections, active cooperation within and outside the Zagreb City Library network, we want not only to preserve permanently the valuable musical and other materials, but also to improve the methods of access to music and other content to the mutual satisfaction of both library users and librarians. This paper presents the basic principles for the development of the above mentioned collections in the Zagreb City Libraries. These principles could serve as a model to inspire the development of the audiovisual collections in other public libraries.
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0507-1925
ISSN: 1334-6938
DOI: 10.30754/vbh.63.1-2.816
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft