Autor(en)
Antulov, Zorica; Burčul, Kristian
Titel
Pitanje opstanka tradicionalnih papirnih izvora informacija u suvremenim knjižnicama: osvrt na istraživanja provedena u visokoškolskim knjižnicama
Teil von
  • Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2021-01-29, Vol.63 (1-2), p.109-129
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Cilj. Cilj je rada dobiti uvid u interes suvremenih studenata, korisnika visokoškolskih knjižnica (specijalnih knjižnica usmjerenih na znanost i znanje) za njihove tradicionalne tiskane izvore. Metoda. Na temelju pregleda rezultata većeg broja istraživanja provedenih u proteklom desetljeću u Hrvatskoj i svijetu, kao i na temelju razmatranja stavova uglednih znanstvenika o ovoj temi, nastoji se dobiti uvid u dosadašnji interes studenata za tiskane izvore (izvore koji u vremenu „eksplozije informacija“ ne donose brze informacije). Osobito je važno pritom uočiti eventualne promjene koje se po tom pitanju događaju tijekom vremena. Sintezom promatranih i analiziranih rezultata i stavova nastoji se sagledati moguća slika dogledne budućnosti tih izvora. Rezultati. Premda spadaju u vrstu korisnika za koje bi se očekivalo kako će pokazivati veći interes prema internetskim izvorima informacija, interes za tiskane izvore informacija među studentima još je uvijek vrlo visok. Istraživanja pokazuju kako se interes za određene e-izvore (uglavnom časopise i baze podataka) s vremenom povećao, no kako je pritom tiskana knjiga studentima ostala preferirani informacijski izvor. Studenti i dalje radije uče iz tiskanih udžbenika, a uz slabu dostupnost i nedostatno poznavanje nemogućnost se dubinskog učenja iz e-udžbenika ističe kao jedan od glavnih razloga tome. Iako se, barem kada je riječ o tiskanoj knjizi, može zaključiti kako nije riječ o izvoru kojem prijeti skori nestanak, određeni pokazatelji uočeni kroz rezultate pregledanih istraživanja ukazuju kako bi veća prilagodba na e-izvore i poboljšanje tehnologije mogli u budućnosti dovesti do određenih promjena u stavovima studenata koje bi se kretale u korist e-izvora. Originalnost. Promatranje interesa knjižničnih korisnika za knjižnične izvore informacija iznimno je bitno za budućnost suvremenih knjižnica. Svako provedeno istraživanje, kao i pregled: analiza i sinteza rezultata i saznanja o toj temi, stoga ima određenu vrijednost. Knjižnice moraju biti spremne prilagoditi se zahtjevima svog doba, ali i zahtjevima svojih korisnika jer upravo o njima i njihovu interesu ovisi i budućnost samih knjižnica. Purpose. The aim of this survey is to gain insight into the interest contemporary students, who are users of academic libraries (libraries specialized for subjects of science and knowledge) have for its traditional printed sources. Method. Based on results of numerous researches done in previous decade, both in Croatia and worldwide, along with the consideration of views prominent scientists have about this topic, the interest students have for printed sources (sources that in time of „explosion of information“ do not give quick information) is seek to be understood. It is also of great importance to see if the changes surrounding this topic happen over time. Synthesizing observed and analized results and viewpoints, it is tried to forsee the future for this sources. Results. Despite being type of users that would be expected to prefer quick internet sources, the interest students show towards printed sources of information is still extremely high. The researches show that the interest for certain e-sources (primarly magazines and databases) increased over time, but that printed book is still preferred source of information by students. Among other reasons such as poor accessibility and insufficient knovledge, the inabillity of deep leraning from e-textbooks, is one of a mayor reasons why students still prefer learning from printed textbooks. Despite printed book being a source that is not going to get extinct in any time soon, the results indicate that with greater adaptation to e-sources and development of technology future students may favour e-sources more than traditional, printed ones. Originality. Observing the interest library users show towards sources of information is of a vital importance for the future of contemporary libraries. Each new survey along with review (analysis and synthesis of results and information about this topic) is of certain value. Libraries must be ready to adapt depending not only on the requirements of its time but also depending on the demands of its users because the future of libraries is depending on them and their interests.
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0507-1925
ISSN: 1334-6938
DOI: 10.30754/vbh.63.1-2.798
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft