Autor(en)
YILDIRIM, KASIM; Doğan, Birsen; ATEŞ, Seyit; ÇERMİK, Hülya
Titel
Okuma çemberleri, aynı öykü, şiir ya da kitabı okumak için bir araya gelen öğrencilerin oluşturdukları gruplardır. Gruplarda üstlendikleri rollerin gereği olarak öğrenciler, okuma çemberlerinde pek çok etkinlik yapmaktadırlar. Bu roller, temel ve seçimlik roller olmak üzere iki grupta toplanabilir. Temel roller, sorgulayıcı, bağ kurucu, okuma aydınlatıcısı, ressamdır. Seçimlik roller ise özetleyici, sözcük avcısı, hareket izcisi, karakter çözümleyici ve tahmin edici gibi rollerdir. Rollerin gere
Teil von
  • Ana Dili Egitimi Dergisi, 2019-01-28, p.141-157
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 2147-6020
ISSN: 2147-6020
DOI: 10.16916/aded.482428
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft