Autor(en)
Wagenaar, Jan; Wijn, Hendrik van
Titel
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld / Bd. 8 : Beginnende, met de aanstellinge van Prinse Maurits, tot Hoofd des Raads van Staate, in't jaar 1584, en eindigende, met de overdragt der Nederlanden aan Izabella Klara Eugenia, Dogter van Spanje, in 't jaar 1598 [Elektronische Ressource]
Teil von
Ort / Verlag
Amsterdam : Tirion
Erscheinungsjahr
1753
Links zum Volltext
Verknüpfte Titel
Format
508 S. : Ill.
Sprache(n)
Niederländisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Angaben zur Sekundärform

Erscheinungsjahr
2020
Erscheinungsform
Digitalisierte Ausg.
Ort / Verlag
Münster : Univ.- und Landesbibliothek
Teil von
  • Digitale Sammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Die Universität der Informationsgesellschaft