Titel
Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot. Voorstaende De intressen van sijn Vaderlandt teghen alderley opposanten, by vveghe van Discours : Tusschen Mysteriognostos, Jnnocentius, Degenerinus ende Germanicus. De twee eerste zijnde oprechte Lief-hebbers des Vaderlandts, hoewel de eene wat gauwer, de andere wat onnooselder, ende de twee laetste wel schijnvrienden, doch bedeckte vyanden vanden Nederlandtschen Geunieerden Staet. Voorstaende De Jntressen insonderheyt van Hispagnien ende Oostenrijck / [1] : Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot [Elektronische Ressource]
Teil von
Erscheinungsjahr
1647
Links zum Volltext
Verknüpfte Titel
Beschreibungen
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5322
"Gevoelens over de Munstersche Vredehandeling. Herdruk van "Verborgentheden van den Nederlandtschen Staet. 1646". Een andere "Ongeveynsde Nederl. Patriot (Alkmaar J. Claesz. 1647), die de vrede met Spanje voorstaat, moet niet met deze verward worden".
Ghedruckt tot Middelburch, by Symon Verhoeven, Boeckverkooper. [o.J.]
In Fraktur
Format
26 ungezählte Seiten : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Sprache(n)
Niederländisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Angaben zur Sekundärform

Erscheinungsjahr
2020
Erscheinungsform
Digitalisierte Ausg.
Ort / Verlag
Münster : Univ.- und Landesbibliothek
Teil von
  • Digitale Sammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Die Universität der Informationsgesellschaft