Autor(en)
Passe, Crispijn van de
Titel
Iournael, Oft dagelijcx verhael : Wat sich heeft toeghedragen voor het stercke Huys Gennep, van den dag dat het door den doorluchtigen Prins van Oragnien belegert is, tot op den dagh dat het van de Coninckschen weder verlaten, ende overgegeven is in handen van hare Hoog-Moghende Heeren Staten, der Vereenighde Provintien. Mitsgaders, de Artijckelen ende conditien die tusschen beyde de partyen besloten zijn. Hier zijn bygevoeght noch twee bygeleyde Kaerten, eerstelijck de gelegentheyt der Fortressen oft sterckte; Als mede een perfect Caertjen vande Belegeringe, naer de Geometrische maet [Elektronische Ressource]
Ort / Verlag
[Amsterdam] : Jansz. & van Hilten
Erscheinungsjahr
1641
Links zum Volltext
Verknüpfte Titel
Beschreibungen
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4779e
"Het kaartje van de belegering is een ander als dat in het "Kort en bondich Verhael" voorkomende. De druk der bijgevoegde Articulen is dezelfde als van No. 2757. Daarachter volgt met afzonderlijken titel het "Kort verhael wat gepasseert is aen des Koninghs van Spanjens zijde tot aan de overgave", 8 blz. met plattegrond van de vesting en profil op een blad".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Men vintse te koop by Broer Jansz. ende Jan van Hilten, Anno 1641
6: Exemplar unvollständig
Format
16, [2] gef. Bl. : Titelvignette, Ill., 2 Kt. ; 4-o
Sprache(n)
Niederländisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Angaben zur Sekundärform

Erscheinungsjahr
2020
Erscheinungsform
Digitalisierte Ausg.
Ort / Verlag
Münster : Univ.- und Landesbibliothek
Teil von
  • Digitale Sammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Die Universität der Informationsgesellschaft