Autor(en)
Latvija. Centrālā Statistikas Pārvalde; Latvija. Statistikas Komiteja
Titel
Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistisko datu krājums [Elektronische Ressource]
Ort / Verlag
Rīga : [s.n.]
Erscheinungsjahr
2004 -
Bände
Links zum Volltext
Verknüpfte Titel
Beschreibungen
2003(2004) -
Text lett.
Format
Sprache(n)
Lettisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur
Die Universität der Informationsgesellschaft