Autor(en)
Netherlands / Ministerie van Financie n̈
Titel
Berigt eener negotiatie, tot te geldemaking van een kapitaal van f 14,000,000 aan obligatien, rentende 4 ten honderd in het jaar, ten laste van 's Rijks Overzeesche bezittingen, waarvan de renten door het Rijk bij de wetten van 24 April 1836 (Staatsbladen no. 11 en 12) zijn gewaarborgd [Elektronische Ressource]
Ort / Verlag
S.l. : s.n
Erscheinungsjahr
1836
Links zum Volltext
Beschreibungen
Caption title. - Goldsmiths'-Kress no. 29508. - OCLC, 19062189. - Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London. - Signed: De Minister van Financie n̈, Van Tets van Gourdiaan, and dated: 'sGravenhage, den 26sten April 1836
Format
6 p.
Sprache(n)
Niederländisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Finance, Money market
Systemstelle
Signatur

Angaben zur Sekundärform

Ort / Verlag
Farmington Hills, Mich : Thomson Gale
Teil von
  • The Making of the Modern World
Die Universität der Informationsgesellschaft