Autor(en)
Netherlands / Ministerie van Financie n̈
Titel
Berigt eener negotiatie : tot te geldemaking van losrenten, rentende 5 ten honderd in het jaar, ten laste van 's Rijks overzeesche bezittingen, waarvan de renten door het Rijk, bij de wet van 27 maart 1838 (Staatsblad n.̊ 9), onvoorwaardelijk zijn gewaarborgd [Elektronische Ressource]
Ort / Verlag
S.l. : s.n
Erscheinungsjahr
1838
Links zum Volltext
Beschreibungen
Caption title. - Goldsmiths'-Kress no. 30463. - OCLC, 18002511. - Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London
Format
5 p.
Sprache(n)
Niederländisch
Identifikator(en)
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Finance, Money market
Systemstelle
Signatur

Angaben zur Sekundärform

Ort / Verlag
Farmington Hills, Mich : Thomson Gale
Teil von
  • The Making of the Modern World
Die Universität der Informationsgesellschaft