Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...
Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku
Przegląd nauk historycznych, 2013, Vol.12 (2), p.5-39
2013
Link zum Volltext

Advances in natural sciences. Nanoscience and nanotechnology, 2019, Vol.10 (1), p.15011
2019
Link zum Volltext

MATERIAŁY: „Józek, co robisz?”. Zbrodnia na Żydach popełniona przez AK we wsi Kosowice
Zagłada Żydów : studia i materiały, 2011 (7), p.395-421
2011
Link zum Volltext

Główne toposy w klasycznej poezji urdu i ich kulturowe uwarunkowania
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2014, Vol.9 (2), p.151-165
2014
Link zum Volltext

Hymnen
Heinrich II. - Ibsen, 2020, Vol.15, p.756-770
2020
Link zum Volltext

Obchody jubileuszu 150-lecia diecezji sandomierskiej w 1968 roku
Studia sandomierskie. Filozofia, teologia, historia, 2015, Vol.22 (1), p.113-135
2015
Link zum Volltext

Sudbina jednog izuzetnog naučnika: Momir Macanović – 1938-2007
Pregled (Sarajevo : 1946), 2008, Vol.XLIX (1), p.291-298
2008
Link zum Volltext