Programma Soveta Evropy v oblasti prepodavanii istorii
Prepodavanie istorii v skole, 1999 (7), p.64-68
1999
Link zum Volltext

Vynuzdennye migranty is stran SNG i Baltii
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1998 (6), p.55-59
1998
Link zum Volltext

Ekonomika i statistika, 2011 (1), p.10-15
2011
Link zum Volltext

Pervoe maja
Fremdsprachenunterricht, 2000, Vol.44 (53) (2), p.142-44 (53):2<142
2000
Link zum Volltext

O nacional'nych otnosenijach v postsovetskich obscestvach: mezlicnostnyj aspekt
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1999 (4), p.58-62
1999
Link zum Volltext

Razvitie integracionnych processov v obrazovanii stran SNG
Pedagogika (Ministerstvo Obrazovanija Rossii), 1999 (1), p.85-89
1999
Link zum Volltext

Kalejdoskop
Fremdsprachenunterricht, 1999, Vol.43 (52) (2), p.125-127
1999
Link zum Volltext

Mezdunarodnaja migracija naselenija: Rossija i sovremennyj mir
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1998 (6), p.38-48
1998
Link zum Volltext

Russkaja skola v cuzoj strane
Obrazovanie v dokumentach, 1997 (10), p.22-24
1997
Link zum Volltext

Fremdsprachenunterricht, 1995, Vol.39 (48) (2), p.144-146
1995
Link zum Volltext

Postsovetskoe prostranstvo: etnopoliticeskie problemy (1): Kruglyj stol
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1997 (1), p.34-55
1997
Link zum Volltext

Postsovetskoe prostranstvo: etnopoliticeskie problemy (2): Kruglyj stol
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1997 (2), p.77-94
1997
Link zum Volltext

O transformacii social'noj struktury postsovetskoj nacii
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1998 (4), p.57-67
1998
Link zum Volltext

Rossijskaja Federacija
Fremdsprachenunterricht, 1994, Vol.38 (47) (2), p.137-38 (47):2<137
1994
Link zum Volltext

Nazvanija platëznych sredstv v respublikach byvsego Sovetskogo Sojuza
Fremdsprachenunterricht, 1994, Vol.38 (47) (1), p.50-38 (47):1<50
1994
Link zum Volltext

Byvsij SSSR kak edinoe obrazovatel'noe prostranstvo
Obrazovanie v dokumentach, 1996 (10), p.16-20
1996
Link zum Volltext

Migracionnyj potencial russkogo naselenija v stranach novogo zarubez'ja
Sotsiologicheskie issledovaniia, 1996 (11), p.31-42
1996
Link zum Volltext

Problema SNG
Svobodnaâ mislʹ (Moskva), 1998 (9), p.43-54
1998
Link zum Volltext

Sostojanie naucnogo potenciala v stranach SNG
Vestnik statistiki, 1997 (1), p.65-68
1997
Link zum Volltext

Vkratce iz Moskvy. Kurz aus Moskau
Fremdsprachenunterricht, 1995, Vol.39 (48) (1), p.53-54
1995
Link zum Volltext