Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...
The Particle ′Kdy in the Namārah Inscription and a New Interpretation of Line 4
Journal of Semitic studies, 2021, Vol.66 (2), p.363-378
2021
Link zum Volltext

Kdy mít dítě? Představy o ideálním věku rodičovství v Evropě
Socialni Studia, 2023, Vol.19 (2), p.15
2023
Link zum Volltext

Kdy se zrodila teorie spravedlivé války v západním kulturně-civilizačním prostoru?
Filozofia (Bratislava), 2023, Vol.78 (1), p.40-58
2023
Link zum Volltext

Observation of spontaneous ferriquadrupolar order in KDy(MoO4)2
Physical review. B, 2018, Vol.98 (6), p.1-5
2018
Link zum Volltext

Crystal Structures of the Newly Synthesized Kdy and Ktb Aluminosilicates
Journal of structural chemistry, 2018, Vol.59 (2), p.377-383
2018
Link zum Volltext

Observation of spontaneous ferriquadrupolar order in KDy(MoO4)2
Physical review. B, 2018, Vol.98 (6), p.064406
2018
Link zum Volltext

Kdy není teologická etika teologická: problémy v české tradici morální teologie
Acta Universitatis Carolinae. Theologica, 2020, Vol.1 (1), p.67-86
2020
Link zum Volltext

Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších
Sociologický časopis, 2014, Vol.50 (1), p.57-82
2014
Link zum Volltext

Gastroenterologie a hepatologie, 2019, Vol.73 (2), p.154-162
2019
Link zum Volltext

Kdy je legitimní vykonávat v sociální práci kontrolu
Forum Socialni Prace, 2017 (2), p.24-38
2017
Link zum Volltext

Two new glaserite-type orthovanadates: Rb 2 KDy(VO 4 ) 2 and Cs 1.52 K 1.48 Gd(VO 4 ) 2
Acta crystallographica. Section E, Crystallographic communications, 2019, Vol.75 (Pt 7), p.1041-1045
2019
Link zum Volltext

Kdy začíná Listopad? Válečná tvorba Františka Listopada a její ohlas u dobové kritiky
Bohemica litteraria, 2019 (1), p.17-42
2019
Link zum Volltext

Kdy a proč se v české sociální práci objevili sociální kurátoři?
Forum Socialni Prace, 2018 (1), p.79-86
2018
Link zum Volltext

Sociologický časopis, 2014, Vol.50 (1), p.57
2014
Link zum Volltext

AntropoWebzin (Plzni), 2014, Vol.10 (1), p.11-19
2014
Link zum Volltext

Co a kdy přinese 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
Demografie (Praha), 2022, Vol.64 (1), p.58
2022
Link zum Volltext

Kdy je rozhodnutí orgánu obce nicotné?
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2010 (1), p.127-147
2010
Link zum Volltext


Kdy a jak se Nejedlý rozešel s Gollovou školou
Dějiny, teorie, kritika, 2010 (1), p.113-123
2010
Link zum Volltext


Magnetic phase transition in KDy(WO 4) 2 single crystal
Physics letters. A, 1998, Vol.243 (1), p.85-90
1998
Link zum Volltext

Chybami se clovek ucí - ale kdy a jak?
1992
Link zum Volltext


Kdy není teologická etika teologická: problémy v české tradici morální teologie
Acta Universitatis Carolinae. Theologica, 2011, Vol.I (1), p.67-86
2011
Link zum Volltext

kdy – khn (i)
A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition (2 Vols), 2015, Vol.112
2015
Link zum Volltext
Suchergebnisse filtern
Filter anzeigen
Erscheinungsjahr
n.n
n.n