Historia mexicana, 2021, Vol.70 (4 (280)), p.1661-1714
2021
Link zum Volltext

Historia crítica (Bogotá, Colombia), 2017 (65), p.71-92
2017
Link zum Volltext

Anuario colombiano de historia social y de la cultura, 2018, Vol.45 (2), p.233-260
2018
Link zum Volltext

Klio (Toruń, Poland), 2019, Vol.49 (2), p.53-70
2019
Link zum Volltext

Arzneimittelkonsum und Geschlecht: Eine historische Analyse zum 19. und 20. Jahrhundert
2014
Link zum Volltext

New German Critique, 85 (2002) 133-164
2002
Link zum Volltext

El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas
Relaciones internacionales (Madrid), 2018 (37), p.95-120
2018
Link zum Volltext

Prawa pisane krwią, nie atramentem. Interpretacja Kolonii karnej Franza Kafki
Przegląd humanistyczny, 2016, Vol.455 (4), p.119-131
2016
Link zum Volltext


Wszystkich brat? Krzyżując Ody
Czas kultury, 2017, Vol.XXXIII (3), p.131-137
2017
Link zum Volltext

Liminar (San Cristóbal de Las Casas, Mexico), 2014, Vol.12 (2), p.181-194
2014
Link zum Volltext

Folia historica Cracoviensia, 2008, Vol.14 (1), p.87-109
2008
Link zum Volltext

Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie
Studia Krytyczne, 2016 (2), p.214-251
2016
Link zum Volltext

Adama Mickiewicza gotowość służenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne, 2015, Vol.142 (1), p.99-112
2015
Link zum Volltext

Historický časopis, 2008 (1), p.147-160
2008
Link zum Volltext

European journal of communication (London), 2007, Vol.22 (1), p.69-88
2007
Link zum Volltext

Gemüseheilige: Eine Geschichte des veganen Lebens
2016
Link zum Volltext

Writing the History of Communication Studies: A Sociology of Science Approach
Communication theory, 2011, Vol.21 (1), p.1-22
2011
Link zum Volltext


Araucaria (Triana), 2017, Vol.19 (38), p.49-72
2017
Link zum Volltext

Kult przywódcy w III Rzeszy w filmie propagandowym Triumf woli
Przegląd zachodniopomorski, 2015, Vol.30 (3), p.79-106
2015
Link zum Volltext

Studia Slaskie, 2017 (81), p.65-84
2017
Link zum Volltext

Apocalypse of the Alien God: Platonism and the Exile of Sethian Gnosticism
2014
Link zum Volltext
Aktive Filter
ThemaHistory
Suchergebnisse filtern
Filter anzeigen
Erscheinungsjahr
n.n
n.n